دکتر ملک منصور اقصی

فارسی
تلفن مطب: 
88884844 //
آدرس مطب: 
ولیعصر ربروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره 4
تخصص: 
متخصص زنان و زایمان ونازایی