دکتر علی محمد میرفخرایی

فارسی
تلفن مطب: 
88870995-6
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصص جراحی زیبایی و ترمیمی