دکتر اردشیر قوام زاده

فارسی
تلفن مطب: 
88884003-4
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره2
تخصص: 
فوق تخصص خون وسرطان بالینی