آموزش همگانی

برگزاري كلاس آموزش همگاني ديابت در بيمارستان دي

فارسی

 روز چهارشنبه 96/05/25 از ساعت 9 الي 12 دوره آموزشي در مورد ديابت وانواع قلمهاي انسولين در طبقه پنجم توسط جناب آقاي دكتر ضيائي ونماينده شركت نوورديسك  برگزار گرديد . بدليل شيوع ديابت در سالهاي اخير وبا هدف اطلاع رساني  عمومي نسبت به اين بيماري ؛ پرسنل  و همراهان بيماران علاقمند شركت نموده و سطح دانش خود را ارتقا بخشيدند