کلینیک غدد

کلینیک غدد

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

14-17

دكتر ضیایی

یکشنبه

-

-

دوشنبه

-

-

سه شنبه

14-17

دکتر ضیایی

چهارشنبه

 

 

پنج شنبهجهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873