پست کت(Post Cath)

بخش مراقبتهای کاتتریسم واقع در طبقه دوم بیمارستان در مجاورت بخش آی سی یو و جراحی یک و دو با تعداد 14 تخت فعال زیر نظر دپارتمان قلب وعروق و با بهره مندی از  امکانات و تجهیزات پیشرفته مانیتورینگ قلبی و عروقی ، احیاء قلبی ریوی و .... فعالیت خود را در زمینه های مختلف به شرح زیر ارائه میدهد:

  •  ارائه مراقبت قبل و بعد کلیه پروسیژر های تشخیصی و درمانی کت لب
  •  ارائه مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی در موارد  خاص
  •    ارائه مراقبت های پیش از جراحی قلب در بیماران تحت کاتتریسم قلبی
  •  ارائه خدمات احیا ء قلبی ریوی در موارد ایست قلبی ریوی

 نحوه پذیرش بیمار

پذیرش بیمار از طریق بخش کت لب ، اعزام از مطب و اورژانس انجام میگیرد.

تماس با پست کت 
مکان:طبقه سوم  
تلفن:84942232
پست الکترونیک:

[email protected]