تاریخچه بیمارستان دی

 

عمليات ساختماني بيمارستان دی با طرح اولیه آن و رعایت طرح انطباق و با مالکیت خصوصی در سال 1364 با زيربناي 19656 متر مربع و در عرصه اي به مساحت 2879 هزار متر مربع با تعداد یک بلوک آغاز و در تاريخ 14 دی 1369 به بهره برداري رسيد.

این بیمارستان باشماره پروانه 8779/ک در سال1370  شروع  به کار کرد ونیز در همان سال  برنامه توسعه بیمارستان آغاز  شد.