بخش آی سی یو(ICU OH) قلب

بخش آی سی یو جراحی قلب بعنوان یکی از فعال ترین مراکز خصوصی جراحی قلب در ایران ماهانه بالغ بر 100 عمل جراحی داشته و و به طور شبانه روزی قادر به پذیرش بیمارن میباشد.این بخش با بهره مندی از اساتید بنام جراحی قلب ایران ، گروه متخصصین بیهوشی قلب ونیز پرستاران کارشناس دوره دید ه جراحی قلب و عروق و نیز وجود تکنولوژی پیشرفته رایج دنیا در زمینه مانیتورینگ قلبی ریوی، تجهیزات حمایتی چون بالن پمپ آئورت و دستگاه حمایت بطن چپ ، امکانات احیاء قلبی و ریوی و نیزسایر اسباب و لوازم حمایتی جراحی قلب خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید:

 • ارائه مراقبت پس از جراحی پیوند عروق کرونر ( باز و بسته )
 •  ارائه مراقبت پس از جراحی ترمیم و تعویض دریچه های قلب
 •  ارائه مراقبت پس از جراحی های ترمیمی آنوما لی های مادرزادی قلب
 •  ارائه مراقبت پس از جراحی ترمیم آنوریسم های قلبی و آئورت
 • ارائه مراقبت در تعویض ریشه شریان آئورت
 •  ارائه مراقبت در تعبیه بالن پپ آئورت و دستگاه حمایت از بطن
 • ارائه مراقبت در تعبیه پیس میکر اپیکاردیال
 •   ارائه مراقبت پس از پریکاردیوسنتز
 • ارائه مراقبت در فوریت های جراحی قلب و عروق چون تامپوناد
 •  ارائه خدمات مراقبتی پس از آ ی سی یو و آماده سازی بیمار برای انتقال به بخش جراحی قلب
 • ارائه مراقبت از بیماران دچار عوارض جراحی قلب و عروق

این بخش از دو قسمت وابسته با تعداد 8 تخت آی سی یو و 10 تخت پست آی سی یو تشکیل شده واز ویژگی های بارز این بخش حضور مقیم بیهوشی در طول ساعات مختلف شبانه روز است.
 
نحوه پذیرش بیمار:

 پذیرش بیمارن از اتاق عمل و نیز از طریق اورژانس و اعزام از مطب با هماهنگی متخصصین بیهوشی صورت می گیرد.

تماس با ICU قلب باز
مکان:طبقه پنجم
تلفن:
84942517 ( آی سی یو)
84942508 ( پست آی سی یو)
پست الکترونیک:
[email protected]