اتاق عمل

مجموعه اتاق های عمل بیمارستان با تعداد نه اتاق عمل فعال جهت ارائه خدمات جراحی دپارتمان های مختلف جراحی در سه طبقه به شرح زیر قرار دارد:

مجموعه اتاق عمل زنان در طبقه اول در مجاورت بخش زنان و نوزادان دارای سه اتاق عمل

مجموعه اتاق عمل طبقه چهارم و پنجم بیمارستان شامل :

  •  دو اتاق عمل قلب ،در مجاورت بخش آی سی یو جراحی قلب باز و بخش آی سی یو قلب اطفال
  • چهار اتاق عمل جراحی های عمومی و فوق تخصصی در مجاورت بخش جراحی قلب و جراحی چهار

از ویژگی های بارز مجموعه اتاق عمل بیمارستان دی بهره مندی از کلیه امکانات و تجهیزات رایج دنیا است که طیف وسیعی از اعمال جراحی را میسر میسازد.

این مجموعه از سایر قسمت ها مجزا بوده و با رعایت تکنیک دقیق استریل اداره میشود.

ساعت شروع به کار اتاق عمل از 30/7 صبح تا 7 بعد از ظهر بوده و با توجه به حضور متخصصین جراحی مقیم در بیمارستان کلیه اعمال جراحی اورژانس در تمام ساعات شبانه روز قابل پیگیری و انجام است.

نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل

 انجام اعمال جراحی با وقت از پیش تعیین شده و همچنین بطور اورژانس پس از هماهنگی با مدیریت اتاق عمل قابل انجام است.