آی سی یو جنرال (ICU G)

وظایف : 

 

 • ارائه مراقبت های ویژه تنفسی
 • ارائه مراقبت های ویژه قلبی
 • ارائه مراقبت های ویژه کلیوی 
 • ارائه مراقبت های ویژه داخلی – جراحی ( در بحران های گوارش و غدد، ارتوپدی،مغز و اعصاب، سرطان و.. ) 
 • ارائه مراقبت های ویژه مغز و اعصاب در حوادث عروق مغزی
 • ارائه مراقبت های ویژه جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات
 • ارائه مراقبت های ویژه در مصدومیت ها 
 • ارائه مراقبت های ویژه در مسمومیت های دارویی و شیمیایی
 • ارائه مراقبت های ویژه پس از جراحی بیماران پر خطر
 • ارائه مراقبت های ویژه در نارسایی چند ارگان حیاتی
 • انجام درمانهای جایگزین عملکرد کلیوی چون همودیالیز و CRRT
 • آموزش بیمارو بستگان وی درباره نحوه مراقبت در منزل
رئیس بخش : آقای دکتر شاهرخ حوائجی

سرپرستار : خانم بوالحسنی

نحوه پذیرش بیماران

بخش آی سی یو جنرال در طول ساعت مختلف شبانه روز آماده پذیرش کلیه بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند (بجز اطفال ) میباشد.پذیرش بیمار با هماهنگی مسئول بخش ( متخصصین بیهوشی کشیک ) از طریق بخش اورژانس و یا از طریق مطب ها و یا انتقال از سایر بخش های بیمارستان صورت میگیرد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در آی سی یو و نیز مشاوره بیماران بدحال سایر بخش هاوتصمیم گیری درباره انتقال ایشان را بر عهده دارد.

 

تماس با بخش ICU General:

طبقه دوم بیمارستان دی

تلفن:84942229 و 84342239

پست الکترونیک:
[email protected]