آندوسکوپی

وظایف:

  • درمان اختلالات گوارشی چون گاستریت، کولیت، اولسر
  • درمان خونریزیهای گوارشی
  • درمان بیماریهای روده ای اتوایمیون چون بیماری کرون
  • درمان بیماریها ی کبد و پانکراس
  • درمان سنگ ها ی صفراوی به روش ERCP
  • انجام تکنیک های آندوسکپی
  • استنت گذاری مجاری صفاوی
  • گاستروستومی و ژژونوستومی ( Peg  گذاری)
  • انجام نمونه گیری از دستگاه گوارش