آموزش همگانی

برگزاري کلاس محاسبات دارویی در روز دوشنبه 1396/10/25


برگزاري دوره اصول و مبانی ایمنی بیماردر روز1396/10/13

 

برگزاري كلاس پيشگيري و مراقبت از بيماري ايدز در روز شنبه 1396/10/23

 

 

هفته تغذيه سالم

 

 

برگزاري کلاس آموزش پدافند غیر عامل، سه شنبه 1396/10/4

 

برگزاري کلاس بهداشت روان ونقش تغذیه وورزش در بهداشت،پنجشنبه 1396/07/27