100%x200

واحدهای بیمارستان

واحد درمان
پرستاری
پاراکلینیک
اداری
مالی

100%x200

تازه‌ها

دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

http://iec.behdasht.gov.ir/

تشکیل کلاسهای رايگان ترویج زایمان طبیعی
تلگرام تصویربرداری

https://telegram.me/daymic_botمانور آتشنشانی و تخلیه در شرایط اضطرار مصدوم تاریخ 95/1/9راس ساعت 9 صبح با حضور مدیریت محترم پرستاری و سایر اعضای چارت بحران در بیمارستان برگزار گردید. این مانورمطابق سناریو از پیش تعیین شده با همکاری ایستگاه 108 آتشنشانی انجام یافت که شامل دریل آتشنشانی - تخلیه و نجات مصدوم از طریق پله های اضطرار بود و در پایان آموزش انواع خاموش کننده ها و نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق توسط کارشناس آموزش ایستگاه به پرسنل حاضر در محل ارائه گردید
سمينار تازه هاي بيماري هاي سطح چشم، پنچشنبه 97/4/28
On Thursday, April 27, 2007, at 11:00 in the Day Hospital Dr. Alireza Jalilian, professor of ophthalmology, residing in the University of Illinois, Chicago, addresses lectures on ophthalmology. All honorary colleagues and enthusiasts are invited to attend the meeting.
سمينار تازه هاي بيماري هاي سطح چشم، پنچشنبه 97/4/28
روز پنچ شنبه تاريخ 97/4/28 ساعت 11 صبح در بيمارستان دي جناب آقاي دكتر عليرضا جليليان  استاد چشم پزشكي ساكن آمريكا از دانشگاه ايلينوي شيكاگو درباره تازه هاي چشم پزشكي سخنراني ايراد مي نمايند از كليه همكاران و علاقمندان محترم دعوت به عمل مي آيد در جلسه فوق حضور بهم رسانند. 
  ​ ​​ ​ ​​       ​​                      

بیمه‌های طرف قرارداد