دکتر کامران نجفی

فارسی
تلفن مطب: 
88870986-7
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصص جراح عمومی