دکتر کامبیزمتواضع

فارسی
تلفن مطب: 
88676787// 88207844
آدرس مطب: 
خیابان توانیر روبروی بیمارستان دی ساختمان شماره18 واحد19
تخصص: 
متخصص کودکان