دکتر میترا آزادی

فارسی
تلفن مطب: 
84942633-4
آدرس مطب: 
کلینیک بیمارستان دی
تخصص: 
متخصص قلب وعروق

حضور در کلینیک بیمارستان دی 

روزهای شنبه و دوشنبه