دکتر مصطفی هاشمی

فارسی
تلفن مطب: 
88772357
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصص جراح عمومی