دکتر محمود روشنی

فارسی
تلفن مطب: 
88870962
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصص داخلی قلب