دکتر محمد حسین بدخش

فارسی
تلفن مطب: 
88306190
آدرس مطب: 
خیابان سنایی شماره 118
تخصص: 
متخصص زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان