دکتر محسن شریفی شوشتری

فارسی
تلفن مطب: 
88870988-9
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصصENT