دکتر رحیم قاسمی طباطبایی

فارسی
آدرس مطب: 
کلینیک بیمارستان دی
تخصص: 
متخصص زنان و زایمان و نازائی