دکتر رحیم آقازاده

فارسی
تلفن مطب: 
88884654-5
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
فوق تخصص داخلی و گوارش