دکتر ایرج فیروزی

فارسی
تلفن مطب: 
88870976-7
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی
تخصص: 
متخصص قلب وعروق کاردیولوژی