دکترمریم تراب پرهیز

فارسی
تلفن مطب: 
88775457
آدرس مطب: 
ولیعصر ربروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره4
تخصص: 
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

حضور در کلینیک بیمارستان دی : سه شنبه ها و پنجشنبه ها ، ساعت : 13-11