دکترمرتضی عطری

فارسی
تلفن مطب: 
8887985 //88775408
آدرس مطب: 
ولیعصر روبروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره 4
تخصص: 
متخصص جراح عمومی